Missie en visie

Stichting European Funeral Innovation Awards heeft ten doel: het verrichten van handelingen en activiteiten die kunnen leiden tot het waarderen van personen en instellingen die zich op een bijzondere manier voor het uitvaartgebeuren inspannen, door te vernieuwen of te verbeteren en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren en jureren van bijeenkomsten waar presentaties op het gebied van het uitvaartgebeuren worden beoordeeld die aan de hand van een kwaliteitsbeoordeling worden getoetst, waarna vervolgens aan de winnaars awards kunnen worden toegekend.

© European Funeral Innovation Awards | all rights reserved

Alle op deze website vermelde prijzen zijn exclusief 21% BTW.