De verkiezing

De Stichting houdt elke 2 jaar een internationale verkiezing. Bedrijven (al dan niet actief in de uitvaartbranche) kunnen zich aanmelden voor deelname aan deze verkiezing.

Deelnemers worden vervolgens getoetst door professionals uit de uitvaartbranche, die zijn vertegenwoordigd in de kwaliteitsraad en in een internationale jury.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst worden aan de winnaars awards toegekend.

© European Funeral Innovation Awards | all rights reserved

Alle op deze website vermelde prijzen zijn exclusief 21% BTW.